Vážení rodiče, milí šermíři,

u jedné z našich šermířek byl potvrzen černý kašel. Z preventivních důvodů sdílíme leták Krajské hygienické stanice s bližšími informacemi o onemocnění a případných opatřeních.

“V případě výskytu onemocnění v kolektivním zařízení je potřeba, aby všechny osoby, které docházely do tohoto kolektivu a byly v přímém kontaktu s nemocným sledovaly svůj zdravotní stav a v případě projevů akutního respiračního onemocnění, zejména suchého a dráždivého kašle, zůstaly doma a kontaktovaly svého ošetřujícího lékaře, který následně provede potřebná vyšetření, včetně laboratorních odběrů k ověření diagnózy onemocnění a rozhodne o zahájení antibiotické léčby.”

Dávejte na sebe pozor.