Tréninky probíhají každé pondělí a pátek od 16:30 do 18:30 ve sportovní hale PF UJEP (viz níže).

Podmínkou účasti na tréninku je vyplněné a podepsané čestné prohlášení! Podpisem zákonný zástuce nebo zletilý šermíř stvrzuje, že se u něj v posledních 14 dnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění a v posledních 7 dnech byl testován na Covid-19 s negativním výsledkem. Prohlášení obsahuje tabulku, do které vepisujete jednotlivé dny, není nutné ji tisknout na každý trénink zvlášť.

Adresa haly: Resslova 5903, 400 01 Ústí nad Labem-město-Klíše

Jak se k nám dostanete?

Pokud přijedete autem, sejdete po schodech směrem k hlavnímu vchodu do haly.

Pokud jedete MHD, nejjednodušší cesta je ze zastávky Bezručova, jako na videu. Nebo můžete přijít ze zastávek Kaufland a V Besídkách.