Členské příspěvky na rok 2022 jsou 4 000 Kč za osobu a 6 000 za sourozence (dva i tři).

Číslo účtu je 233498575/0300. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést Členské příspěvky na rok 2022.

Prosíme členy, aby příspěvky zaplatily do konce ledna.