Členské příspěvky na rok 2020 jsou 4 000 Kč pro jednotlivce a 6 000 Kč pro sourozence.

Číslo účtu je 233498575/0300. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést Členské příspěvky na rok 2020.