Členské příspěvky na rok 2024 jsou 6 000 Kč za osobu a 9 000 Kč za sourozence (dva a více).

Číslo účtu je 233498575/0300. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést Členské příspěvky na rok 2024.

Prosíme členy, aby příspěvky zaplatily do konce ledna.