Členské příspěvky na rok 2023 jsou 5 000 Kč za osobu a 7 000 Kč za sourozence (dva a více).

Číslo účtu je 233498575/0300. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést Členské příspěvky na rok 2023.

Prosíme členy, aby příspěvky zaplatily do konce ledna.