Členské příspěvky na rok 2021 jsou 1 000 Kč za osobu.

Číslo účtu je 233498575/0300. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést Členské příspěvky na rok 2021.