Sportovní šerm je úpolová sportovní disciplína, ve které se rozvíjí reakční rychlostní schopnosti, bojovnost, sebeovládání a koordinaci. Klade nároky na fyzické i psychické předpoklady jedince. Tento fakt však nic nemění na tom, že je tato sportovní disciplína uplatňována od nízkého do velice vysokého věku. Zcela oprávněně bychom mohli šerm zahrnout do kategorie adrenalinových sportů, což si každý šermíř ověří na vlastní kůži ihned po zahájení zápasu.

Šermovat se dá třemi různými typy zbraní, tudíž existují i tři způsoby šermu. Prvním z nich je šerm kordem, kde se snažíte zasáhnout soupeře do celého těla. Další možností je šavle, kde platí zásah pouze do horní poloviny těla. Poslední a nejmenší zbraní je fleret, kterým můžete zasáhnout protivníka pouze do trupu.

Mimo zbraně je k šermu potřeba speciální oblek s maskou, aby byl šermíř chráněn před následky zásahů. U každé zbraně se příslušný oblek odlišuje.

Standardní zápas trvá 3 minuty a šermuje se na 5 zásahů v základním kole. V případě postupu ze základního kola trvá tzv. eliminace 3 x 3 minuty nebo celkem na 15 zásahů. Každý zásah je registrován na elektrickém signalizačním zařízení.

Šermuje se na vymezeném prostoru – planši, která má rozměr 14m x 1,5m-2m. Při zásahu do planše se zásahy na signalizační zařízení neregistrují, neboť je vyrobena z vodivého materiálu a je uzemněna.

Soutěžní kategorie

  1. mladší žáci a mladší žačky (do 13 let)
  2. žáci a žačky (do 15 let)
  3. kadeti a kadetky (do 17 let)
  4. junioři a juniorky (do 20 let)
  5. senioři a seniorky (bez omezení)
  6. veteráni (zpravidla od 40 let)

Sportovní šerm je olympijský sport a je také součástí moderního pětiboje. V ČR se každoročně koná mistrovství ČR ve všech věkových kategoriích. Sportovní šerm je rozšířen např. v Maďarsku, Francii, Itálii a Německu. V České republice v současné době zaznamenáváme velký zájem o toto sportovní odvětví.