Vážení rodiče, milí šermíři,

vzhledem k vývoji epidemiologické situace sdílíme zprávu od Českého šermířského svazu ohledně účasti a návštěvy šermířských turnajů.

Prosíme šermíře, trenéry i fanoušky, aby následujícímu textu věnovali pozornost. Předejdete tak nepříjemným komplikací.

Jsme v tom všichni spolu!

Dobrý den,

s ohledem na nově přijaté mimořádné opatření (https://koronavirus.mzcr.cz/…pdf) je od 27.11.2021 možné startovat na turnajích ČŠS pouze po splnění následujících pravidel. 

Závodník, trenér, rozhodčí:

1. prokáže se certifikátem o dokončeném očkování (14 dní po poslední dávce dle daného očkovacího schématu)

2. prokáže se  potvrzením o laboratorně potvrzeném prodělání onemocnění covid-19 v uplynulých 180 dnech

3. osoby do 18 let a osoby, které jsou „rozočkované“ nebo mají potvrzenou kontraindikaci očkování – viz MO I/17, které nesplňují jeden z výše uvedených bodů, se prokazují negativním PCR testem, který má pro účely sportovní aktivity platnost 7 dní

Diváci, doprovod:

1. prokáže se certifikátem o dokončeném očkování (14 dní po poslední dávce dle daného očkovacího schématu)

2. prokáže se  potvrzením o laboratorně potvrzeném prodělání onemocnění covid-19 v uplynulých 180 dnech

3. osoby do 18 let a osoby, které jsou „rozočkované“ nebo mají potvrzenou kontraindikaci očkování – viz MO I/17, které nesplňují jeden z výše uvedených bodů, se prokazují negativním PCR testem, který má platnost 3 dny

Samozřejmostí je, že se akce nesmí účastnit osoby, které vykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19 a nebo mají nařízenou karanténu. Platí i povinnost pro všechny přítomné nosit respirátor ve vnitřních prostorách, pokud nemohou držet odstup od všech ostatních osob 1,5 m (s výjimkou sportovců při vlastním sportovním výkonu). 

Dále je pořadatel povinen vést evidenci o účastnících turnaje (závodník, trenér, rozhodčí), včetně tel. kontaktu pro případ nutnosti trasování. 

Věřím, že díky spolupráci a vzájemné ohleduplnosti proběhnou všechny nadcházející turnaje bez komplikací.

S pozdravem,

Tereza Stefflová