Je tu konečně práva, na kterou už přes rok čekáme!

Od pátku 28. 5. spouštíme tréninky! Budou každé pondělí a pátek od 16:30 do 18:30 u nás v šermírně.

Podmínkou účasti na tréninku je vyplněné a podepsané čestné prohlášení. Podpisem zákonný zástuce nebo zletilý šermíř stvrzuje, že se u něj v posledních 14 dnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění a v posledních 7 dnech byl testován na Covid-19 s negativním výsledkem. Prohlášení obsahuje tabulku, do které vepisujete jednotlivé dny, není nutné ji tisknout na každý trénink zvlášť.

Tak se na všechny těšíme v pátek!