Vážení rodiče, milé šermířky, milí šermíři,

máme na vás velkou prosbu.  Jako každý rok se naskytla možnost odevzdání tzv. šeků. Jedná se o potvrzení celoročního sportování dětí a mládeže v roce 2021. Tyto šeky poskytnou klubu určitou částku, za kterou realizujeme aktivity a nákup šermířských věcí (viz. https://serm-usti.cz/2020/11/novinky-v-sermirne/)

Byli bychom rádi, kdybyste přiložený dokument vyplnili a odevzdali nejpozději do 17.1. 2021. Šeky se týkají pouze členů klubu do 21 let včetně.

Co v přiloženém formuláři vyplnit?

  • Počet šeků= pokud vaše dítě navštěvuje další klub a chcete dát jeden šek druhému klubu zaškrtněte POČET ŠEKŮ 1 v opačném případě zaškrtněte 2 šeky pro náš klub.
  • Jméno a příjmení sportovce
  • Rodné číslo
  • Adresu trvalého pobytu
  • Telefonický kontakt na rodiče
  • Datum a podpis rodiče

Pokud to bude možné, takto vytištěný, vyplněný a podepsaný šek odevzdejte na vrátnici haly, kde se realizují tréninky nebo přímo do rukou Míry Rouse (kontakt: 776 076 169).

Děkujeme mnohokrát!